Fonsny

De Fonsny ramp by Kwinten Lambrecht

Image

De stations in Brussel hebben een niet-al-te-beste reputatie. Reken daar maar het Zuidstation bij! Duizenden toeristen, maar ook pendelaars die in hun geliefde stad Brussel gaan werken, komen hier dagelijks aan. De eerste confrontatie is triest; urinegeur, een wirwar van mensen, treinen, metro's en trams, bedelaars en een dodelijk gevaarlijk kruispunt waar zowat alles wat kan bewegen voorbij vlamt. Kortom, een 'fuck you', maar dan zonder de letterlijke vinger.

De Fonsny laan, die laan die je betreedt wanneer je het Zuidstation aan één van de drie uitgangen buitenkomt, wordt maar al te graag als snelweg gebruikt door de buurtbewoners. Waag het niet om de straat over te steken, want het zou wel eens kunnen dat een auto je niet gezien heeft, en je overhoop wordt gereden. Een beetje verder zijn er snelheidsheuvels, maar die worden gemakkelijk omzeild door op de trambedding verder te vlammen (zie foto).

Image

Nog nooit heb ik een politiepatrouille weten ingrijpen bij overdreven snelheden, laat staan een flitspaal. Voor fietsers én voetgangers is de volledige Fonsny laan, en het verlengstuk op de Van Volxem laan, een aanslag op de zenuwpezen. Ironisch genoeg is er een Cyclo punt gevestigd op de Fonsny, terwijl er geen enkel spoor is van fietspaden! Maar wel van hitsige autochauffeurs en toeterend gekwel.

Ik sprak Staatssecretaris Bruno De Lille aan over de gevaarlijke toestanden aan het Zuidstation en dit is de discussie die eruit volgde (in Italics):

Bedankt voor uw bericht. Overdreven snelheid is inderdaad een belangrijke bedreiging voor de verkeersveiligheid in het Brussels Gewest. Het is dan ook de eerste prioriteit in het actieplan dat ik voorgesteld heb op de Staten Generaal Verkeersveiligheid.

Snelheidslimieten doen respecteren staat of valt met handhaving, en dus met samenwerking met politie, parket, enz. Wij hebben met het Brussels Gewest meer dan 90 flitspalen geplaatst in het Gewest en we hebben dit jaar 2 mobiele flitscamera’s ter beschikking gesteld van de politiezones, waarover trouwens ook gepubliceerd is in de pers.

Daarnaast hebben we een grootschalige sensibliseringsactie gehouden rond “respect 30 / respect 50”. Met centrale boodschap: snelheidslimieten respecteren, daar win je levens mee. Dit werd ondersteund met een eenmalige positieve beloning voor wie de snelheid respecteerde (met een “win for life” biljet).

Tenslotte liggen meerdere projecten klaar om op de Fonsnylaan de infrastructuur te wijzigen.

Ik luister erg graag naar het woord 'initiatief' maar mis daarbij al te vaak 'uitvoering'. Ik nodig mijnheer De Lille persoonlijk uit om eens een fietstochtje te gaan maken op de befaamde Fonsnylaan, en liefst wanneer het donker wordt. Ook de auto's die over de trambedding razen aan dodelijke snelheden, dat moet echt veranderen, en dat kan ook!

Waarom hoppen we als stad 2.0 toch zo achter op vlak van duurzame mobiliteit? Er is nog maar één koning in dit land, en dat is de auto.

Als regelmatige fietser ben ik goed vertrouwd met de problematiek van de Fonsny laan. Ik ben het met u eens dat het veel sneller vooruit zou mogen gaan. Ik zie 2 mogelijkheden om het sneller te doen gaan

  • Minder uiteenlopende visies toelaten in mobiliteit. Nu hebben we 1 gewestelijke visie en 19 verschillende gemeentelijke visies. Vaak verschillen die nog van persoon tot persoon. In het kader van de Staatshervorming heeft Groen er een Kaderordonnantie voor mobiliteit doorgekregen, die het mobiliteitsplan Iris 2 verplicht maakt, waardoor er veel minder getalmd en gediscussieerd zal moeten worden. Deze ordonnantie is vorige week van kracht gegaan.
  • Meer stemmen voor mensen met een duurzame mobiliteitsvisie: het is simpel, maar de meerderheid van de “grote stemmenkanonnen” wil vooral niet te veel kritiek van automobilisten en durft daarom te weinig actie te ondernemen. Om de nodige actie te kunnen afdwingen of zelf uit te voeren moet het gewicht van politici met een duurzame mobiliteitsvisie groter worden.

Het klopt dat een gewest moeilijk door 19 verschillende besturen en koppige Burgemeesters kan bestuurd worden, maar daar staan we nog nergens mee. Hopelijk brengt iris 2 inderdaad soelaas, maar met de verkiezingen in zich kan dit weer op de lange baan worden geschoven.

Ook de impact van 'groene' politici moet groter worden, en daar gaan we uiteraard mee akkoord. Maar wie is er niet groen-minded? Iedereen wilt toch frisse lucht inademen en een beetje het gevoel van rust voelen (zoals we die op een autoloze zondag kunnen waarnemen)?

To be continued...