Ouders van verongelukte kinderen

Open brief van de de EU Cyclists' Group en Ouders van Verongelukte Kinderen by Kwinten Lambrecht

Verkeersveiligheid in België loopt twintig jaar achter. Tijd voor een inhaalbeweging en een cultuuromslag!

In 2012 stierven er meer dan twee keer zoveel mensen op de weg in België per inwoner dan in Zweden, Denemarken, Nederland, Ierland en het VK. Als België even veilig was als het VK waren er 450 mensen minder gestorven. België haalt amper het verkeersveiligheidsniveau van het VK in 1993 of Zweden in 1994. België loopt dus twintig jaar achter.

Ondanks de slechte situatie en alle goede voorbeelden in onze buurlanden, maakt België zelfs geen inhaalbeweging. Vergeleken met de 28 EU lidstaten staat België op de 20ste plaats als het gaat om de daling van het aantal verkeersdoden per inwoner tussen 2002 en 2012.

Het is duidelijk tijd voor een inhaalbeweging en een cultuuromslag. Een zaak kan onmiddellijk verbeterd worden: het aankondigen van flitslocaties. Zowel commerciële als publieke radiostations kondigen snelheidscontroles aan en lezen ook de flitspaallocaties af die hun luisteraars door sms-en. Luisteraars helpen om boetes te ontwijken draagt bij aan een tolerantie voor te snel, en dus gevaarlijk, rijden.

Zeker voor een openbare omroep is het compleet onaanvaardbaar dat nota bene belastinggeld wordt gebruikt om mensen te helpen ongestraft de wet te overtreden. De radio waarschuwt toch ook niet voor ‘inbraakcontroles’. Wij roepen daarom alle radiostations op om onmiddellijk te stoppen met het melden van snelheidscontroles, alcoholcontroles en flitspalen. Dit kan helpen om de cultuur van te hard rijden en teveel verkeersdoden door te breken.

De politie zelf moet ook stoppen met aankondigen waar en wanneer ze snelheids- en alcoholcontroles gaan uitvoeren. De huidige boodschap is absurd: “Pas op mensen! We gaan heel eventjes op één plek de wet toepassen. Maar daarna houden we er weer meteen mee op.” Zo’n dubbelzinnige aanpak werkt niet. In 2010, gaf 2% van de bevolking van Zweden toe in de voorbije maand onder invloed te hebben gereden, in België was dat 25%.

Als de politie en de politiek bezorgd zijn over het maatschappelijk draagvlak, dan moeten ze snelheid en alcohol controles expliciet inzetten op plaatsen waar veel ongelukken gebeuren en waar kinderen, voetgangers en fietsers gevaar lopen. Om gevaarlijk gedrag te bestrijden moet eerst de pakkans omhoog, in Nederland is die vier keer groter. De ‘ik flits mee’ actie toont juist aan dat er een groot draagvlak bestaat voor meer controles. Maar zelfs met een grote flitsactie elk weekend zou de pakkans nog altijd een derde van die in Nederland zijn. Hoge maar sporadische boetes zijn onrechtvaardig, worden zelden betaald en veranderen gedrag niet. Een rijbewijs met punten zou, zo blijkt ervaringen in ander landen, ook helpen. De drempel om een rijbewijs af te pakken is op dit moment te hoog.

Radiostations, politie en politici in de naam van de honderden onnodige verkeersdoden in België, word wakker en neem actie!

Getekend door:

Ouders van Verongelukte Kinderen vzw www.ovk.be
EU Cyclists’ Group www.eucg.eu

 

Referenties:
Cijfers over verkeersdoden per inwoner:
http://ec.europa.eu/transport/road_safety/pdf/observatory/historical_evol_popul.pdf

Cijfers over alcoholcontroles:
http://bivv.be/frontend/files/userfiles/files/SoPaROI%20_NL.pdf
http://www.attitudes-roadsafety.eu/index.php?eID=tx_nawsecuredl&u=0&file=uploads/media/Sartre-4-report.pdf&t=1397256754&hash=dbb4ca888467504c3aed7cd12d579e99
http://www.druid-project.eu/Druid/EN/deliverales-list/downloads/Deliverable_2_2_3_Part1.pdf?__blob=publicationFile

Cijfers over de pakkans:
http://www.rapportannuel.policefederale.be/traffic-nl.php
http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/rapporten/2014/02/07/overtredingen-2013-wet-administratiefrechtelijke-handhaving-verkeersvoorschriften.html

Snelheidscontroles helpen:
http://www.racfoundation.org/media-centre/speed-camera-transparency-data