kilometerheffing

De etymologie van de rekening by Kwinten Lambrecht

Autoweg .jpg

Deze tekst werd ook als lezersbrief gepubliceerd in Brussel Deze Week.

Rekeningrijden. Er is nog geen sprake van en toch staat het hele land in rep en roer.

Waarom precies? Omdat geraakt wordt aan de meest precieuze eigenschap der mensheid: de portefeuille.

Allemaal goed te verstaan, rijden kost geld en zal alleen nog meer gaan kosten. In tijden van 'economische crisis' en de openbaring van een recent rapport waarbij duidelijk werd dat Vlaanderen vier maal meer in bedrijfswagens investeert dan in Openbaar Vervoer is het begrijpelijk dat dit proefproject de potjes doet overkoken.

Nu naar de kern van de zaak. De modale Twitteraar en man op de straat hebben het over 'fileleed'. Ocharme, we staan met z'n allen in de file en dat is niet leuk. Net daar loopt het mis. Er wordt geen rekening gehouden met andere factoren zoals ecologie en leefbaarheid. Brussel is bijvoorbeeld 'the most congested city of Europe', waar dagelijks duizenden auto's gratuit fijn stof in de longen van de toekomst komen pompen. De rekening die ons als inwoners wordt gepresenteerd is niet van fluïde aard (ooit kom je wel uit de file) maar van een schadelijke, permanente aard (piepende longen en hart- en vaatziekten). Het gaat dus eerder over het rekening houden met (...) tijdens het rijden. Hoe kan je trouwens nog verdedigen dat mensen die nauwelijks of nooit de auto gebruiken toch de lasten dragen van de frequente automobilist? Asociaal is het niet, het gaat andermaal over rekening houden met.

Uiteraard staat daar wat tegenover, in de meeste grootsteden zijn korte afstanden redelijk vlot te overbruggen (al vind ik het toch straf dat ik met de MIVB soms 45 minuten onderweg ben om 5 kilometer af te leggen) maar eens je de stadsgrenzen verlaten hebt wordt het een pak moeilijker. Daarom zijn investeringen nodig in voetpaden, fietspaden, openbaar vervoersvoorzieningen, parkings buiten steden enzoverder. 

Maar ook moed. Moed om het roer te durven omgooien, en ook de stadsmens centraal te stellen en te denken aan het concept leefbaarheid. Smart Cities investeren volop in nieuwe technologieën, in het gebruik van open data, real-time informatietechnieken, openbaar vervoer, interconnectiviteit enzoverder.

Het kan een serieuze streep door de rekening worden.